Płatne parkowanie w 2024 roku

Szanowni Państwo poniżej podajemy pakiet informacji dotyczący płatnego parkowania na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2024 roku.

Płatne parkowanie na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2024 roku zlokalizowane będzie na drogach publicznych (dalej SPPN) oraz poza pasami dróg publicznych na tzw. urządzonych parkingach gminnych. Odpłatności w poszczególnych strefach obowiązywały będą od 1 maja 2024 roku lub 15 czerwca 2024 roku oraz w terminie od poniedziałku do piątku (SPPN)  lub od poniedziałku do niedzieli (parkingi gminne) w godzinach od 9 do 21.

Od  1 maja opłaty trzeba będzie wnosić na obszarze:
1. Strefy płatnego parkowania (od poniedziałku do piątku):
– ulica Kościuszki
– ulica Bolesława Chrobrego
2. Parkingów gminnych (od poniedziałku do niedzieli):
– parking ul. Osiedlowa (wzdłuż ulicy – przed ośrodkiem zdrowia i budynkiem wielorodzinnym)
– parking ul. Osiedlowa (za ośrodkiem zdrowia)
– parking ul. Osiedlowa (za budynkiem wielorodzinnym)
– parking przy ul. W. Polskiego (dz. nr 215/3 obręb Ustronie Morskie – przed kościołem) – brak możliwości parkowania od maja do września w związku z trwającym zadaniem inwestycyjnym polegającym na  budowie zbiorników retencyjnych
– parkingi przy CSR Helios (przy ulicy W. Polskiego i  ulicy Polnej)

Od 15 czerwca opłaty będą obowiązywały dodatkowo na obszarze:
1. Strefy płatnego parkowania (od poniedziałku do piątku):
– ulica Okrzei
– ulica Targowa
– ulica W. Polskiego od ronda przy kościele do ronda Marysin (droga powiatowa)
2. Parkingów gminnych (od poniedziałku do niedzieli):
– parking przy ulicy Ogrodowej
– parking przy ulicy Rolnej – bocznej
– parking przy ulicy Jantarowej
– parking na rogu ulic Jantarowej i Rolnej
– parking przy ulicy W. Polskiego (przy stadionie Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, w celu usprawnienia procesu opłacania czasu postoju, udostępniamy w 9 parkomatach możliwość płatności kartą (na mapce graficznej maszyny zaznaczone na pomarańczowo) oraz w całej strefie możliwość płacenia za pomocą 3 aplikacji mobilnych: Mobilet, SkyCash – MobiParking, Flowbird.  Jakie są korzyści z opłacania czasu postoju za pomocą aplikacji?
– nie musisz mieć przy sobie monet,
– nie przepłacasz – aplikacja mierzy czas postoju, dzięki czemu płacisz dokładnie tyle, ile trwało parkowanie (zgodnie z cennikiem SPP lub parkingu),
– nie musisz się martwić o bilety – wystarczy, że raz umieścisz identyfikator usługi na szybie samochodu, a nasz kontroler zawsze będzie wiedział, że korzystasz z konkretnej aplikacji,
– nie musisz wracać do samochodu, aby przedłużyć parkowanie.

Strona Mobilet
Strona SkyCash – MobiParking
Strona Flowbird

Mieszkańcy ulicy, na której wyznaczono parking płatny lub strefę płatnego parkowania mogą kupić w biurze SPPN abonament mieszkańca ulicy:
– na 1 miesiąc za 50,00 zł
– na 5 miesięcy za 100,00 zł
Dokumentami upoważniającymi do nabycia abonamentu mieszkańca ulicy są:
– dowód tożsamości,
– dowód rejestracyjny,
– w przypadku pojazdów użytkowych w ramach umowy leasingowej – kopia tej umowy,
– przedłożenie do wglądu w BSPPN oryginału pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.

Każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł wykupić abonament mieszkańca Gminy Ustronie Morskie – uprawniający mieszkańca Gminy Ustronie Morskie do wielokrotnego postoju na parkingach przy ul. Wojska Polskiego (dz. Nr 211, 213, 215/3 obręb Ustronie Morskie), przy ul. Polnej (przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Helios” dz. Nr 378 obręb Ustronie Morskie) oraz przy ul. Osiedlowej (za Ośrodkiem Zdrowia dz. Nr 821/1, 184/12 obręb Ustronie Morskie) wyłącznie jednego pojazdu samochodowego. Dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu użytkowanego uprawniający do postoju na terenie w/w parkingów w czasie jego ważności. Abonament mieszkańca Gminy Ustronie Morskie będzie przysługiwał osobom zamieszkałym na terenie Gminy Ustronie Morskie, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Kołobrzegu (ze wskazaniem, jako miejsce zamieszkania Gminę Ustronie Morskie).

Dokumentami upoważniającymi do nabycia abonamentu mieszkańca Gminy Ustronie Morskie są:
– dowód tożsamości,
– dowód rejestracyjny,
– w przypadku pojazdów użytkowych w ramach umowy leasingowej – kopia tej umowy,
– przedłożenie do wglądu w BSPPN oryginału pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.

Cena pięciomiesięcznego abonamentu mieszkańca gminy Ustronie Morskie to 50,00 zł.

 

Dokumenty:
Uchwała nr XLVI/344/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 lutego 2022 roku – SPPN
Uchwała nr LXXIII/586/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2024 roku – Parkingi gminne

Skip to content