Płatne parkowanie od 15 czerwca 2024 roku

Szanowni Państwo przypominamy, że od 15 czerwca 2024 roku rozszerzony zostaje obszar, na którym obowiązywało będzie płatne parkowanie.

Płatne parkowanie na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2024 roku zlokalizowane będzie na drogach publicznych (dalej SPPN) oraz poza pasami dróg publicznych na tzw. urządzonych parkingach gminnych. Odpłatności w poszczególnych strefach obowiązywały będą od 1 maja 2024 roku lub 15 czerwca 2024 roku oraz w terminie od poniedziałku do piątku (SPPN)  lub od poniedziałku do niedzieli (parkingi gminne) w godzinach od 9 do 21.

Od  1 maja opłaty trzeba będzie wnosić na obszarze:
1. Strefy płatnego parkowania (od poniedziałku do piątku):
– ulica Kościuszki
– ulica Bolesława Chrobrego
2. Parkingów gminnych (od poniedziałku do niedzieli):
– parking ul. Osiedlowa (wzdłuż ulicy – przed ośrodkiem zdrowia i budynkiem wielorodzinnym)
– parking ul. Osiedlowa (za ośrodkiem zdrowia)
– parking ul. Osiedlowa (za budynkiem wielorodzinnym)
– parking przy ul. W. Polskiego (dz. nr 215/3 obręb Ustronie Morskie – przed kościołem) – brak możliwości parkowania od maja do września w związku z trwającym zadaniem inwestycyjnym polegającym na  budowie zbiorników retencyjnych
– parkingi przy CSR Helios (przy ulicy W. Polskiego i  ulicy Polnej)

Od 15 czerwca opłaty będą obowiązywały dodatkowo na obszarze:
1. Strefy płatnego parkowania (od poniedziałku do piątku):
– ulica Okrzei
– ulica Targowa
– ulica W. Polskiego od ronda przy kościele do ronda Marysin (droga powiatowa)
2. Parkingów gminnych (od poniedziałku do niedzieli):
– parking przy ulicy Ogrodowej
– parking przy ulicy Rolnej – bocznej
– parking przy ulicy Jantarowej
– parking na rogu ulic Jantarowej i Rolnej
– parking przy ulicy W. Polskiego (przy stadionie Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, w celu usprawnienia procesu opłacania czasu postoju, udostępniamy w 9 parkomatach możliwość płatności kartą (na mapce graficznej maszyny zaznaczone na pomarańczowo) oraz w całej strefie możliwość płacenia za pomocą 3 aplikacji mobilnych: Mobilet, SkyCash – MobiParking, Flowbird.  Jakie są korzyści z opłacania czasu postoju za pomocą aplikacji?
– nie musisz mieć przy sobie monet,
– nie przepłacasz – aplikacja mierzy czas postoju, dzięki czemu płacisz dokładnie tyle, ile trwało parkowanie (zgodnie z cennikiem SPP lub parkingu),
– nie musisz się martwić o bilety – wystarczy, że raz umieścisz identyfikator usługi na szybie samochodu, a nasz kontroler zawsze będzie wiedział, że korzystasz z konkretnej aplikacji,
– nie musisz wracać do samochodu, aby przedłużyć parkowanie.

Strona Mobilet
Strona SkyCash – MobiParking
Strona Flowbird

Mieszkańcy ulicy, na której wyznaczono parking płatny lub strefę płatnego parkowania mogą kupić w biurze SPPN abonament mieszkańca ulicy:
– na 1 miesiąc za 50,00 zł
– na 5 miesięcy za 100,00 zł
Dokumentami upoważniającymi do nabycia abonamentu mieszkańca ulicy są:
– dowód tożsamości,
– dowód rejestracyjny,
– w przypadku pojazdów użytkowych w ramach umowy leasingowej – kopia tej umowy,
– przedłożenie do wglądu w BSPPN oryginału pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.

Każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł wykupić abonament mieszkańca Gminy Ustronie Morskie – uprawniający mieszkańca Gminy Ustronie Morskie do wielokrotnego postoju na parkingach przy ul. Wojska Polskiego (dz. Nr 211, 213, 215/3 obręb Ustronie Morskie), przy ul. Polnej (przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Helios” dz. Nr 378 obręb Ustronie Morskie) oraz przy ul. Osiedlowej (za Ośrodkiem Zdrowia dz. Nr 821/1, 184/12 obręb Ustronie Morskie) wyłącznie jednego pojazdu samochodowego. Dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu użytkowanego uprawniający do postoju na terenie w/w parkingów w czasie jego ważności. Abonament mieszkańca Gminy Ustronie Morskie będzie przysługiwał osobom zamieszkałym na terenie Gminy Ustronie Morskie, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Kołobrzegu (ze wskazaniem, jako miejsce zamieszkania Gminę Ustronie Morskie).

Dokumentami upoważniającymi do nabycia abonamentu mieszkańca Gminy Ustronie Morskie są:
– dowód tożsamości,
– dowód rejestracyjny,
– w przypadku pojazdów użytkowych w ramach umowy leasingowej – kopia tej umowy,
– przedłożenie do wglądu w BSPPN oryginału pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.

Cena pięciomiesięcznego abonamentu mieszkańca gminy Ustronie Morskie to 50,00 zł.

 

Dokumenty:
Uchwała nr XLVI/344/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 lutego 2022 roku – SPPN
Uchwała nr LXXIII/586/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2024 roku – Parkingi gminne

Skip to content