Zasady korzystania z boisk sportowych w okresie do 17 stycznia 2021r.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w związku z obostrzeniami w korzystaniu z obiektów hotelarskich, określonymi w § 10 ust. 2 pkt 13 oraz działalności prowadzonej przez inne podmioty związane ze sportem, rozrywką i rekreacją, określonymi w § 10 ust. 15 pkt 1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dopuszcza się organizowanie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego po spełnieniu łącznie następujących warunków:

– wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

– ich organizowania bez udziału publiczności.

W związku z powyższym w przypadku woli skorzystania z boisk sportowych lub noclegu w budynku zaplecza stadionu sportowego, organizator zajęć zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający status zawodnika wystawiony przez właściwy polski związek sportowy wraz z wykazem imiennym uczestników zajęć oraz oświadczenie zarządu klubu (stowarzyszenia) o przynależności do właściwego polskiego związku sportowego.

Dyrektor GOSiR
Zenon Wajgert

Archiwa
luty 2024
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Skip to content