Cennik usług komunalnych

Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Cena netto zł.
Podatek 23% zł.
Cena brutto zł.
Cena dla jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie
1.
Ciągnik U914
w tym: ciągnik
– praca kierowcy
– przyczepa
godz.
godz.
godz.
godz.
110,00
70,00
30,00
10,00
25,30
135,30
94,71
2.
Ciągnik ZETOR
w tym: ciągnik
– praca kierowcy
– przyczepa
godz.
godz.
godz.
godz.
90,00
50,00
30,00
10,00
20,70
110,70
77,49
3.
Samochód FORD
w tym: za km
– za 1 godz. postoju
– praca kierowcy

km
godz.
godz.

2,00
40,00
30,00

0,46
9,20
6,90

2,46
49,20
36,90

1,72
34,44
25,83
4.
Samochód FORD
do 20 km
w tym : postój

ryczałt
godz.

50,00
40,00

11,50
9,20

61,50
49,20

43,05
34,44
5.
Odśnieżanie sprzętem mechanicznym
godz.
120,00
27,60
147,60
103,32
6.
Urządzenie do zamiatania +
pracownik
godz.
150,00
34,50
184,50
129,15
7.
Kosiarka, pilarka (koszenie traw, wycinka drzew, przycinanie żywopłotów, gałęzi), w tym:
– sprzęt
– pracownik
godz.

godz.
godz.
50,00

20,00
30,00
11,50

4,60
6,90
61,50

24,60
36,90
43,05
8.
Roboczogodzina pracownika
(ładowanie, zamiatanie, odśnieżanie, itp. – ręczne)
godz.
30,00
6,90
36,90
25,83
Skip to content