Cennik usług cmentarnych

Cennik usług cmentarnych​
Za miejsce pod grób ziemny:
a/ pojedynczy duży
b/ podwójny duży (w pionie i poziomie)
c/ pojedynczy mały

250,00 zł
300,00 zł
175,00 zł
Za miejsce pod grób murowany:
a/ grobowiec pojedynczy
b/ grobowiec podwójny w pionie
c/ grobowiec podwójny w poziomie

325,00 zł
375,00 zł
600,00 zł
Za jedną niszę:
a/ za umieszczenie w niszy jednej urny
b/ za umieszczenie każdej dodatkowej urny

1 100,00 zł
300,00 zł
Opłaty dodatkowe
a/ za korzystanie z domu pogrzebowego / za każdą rozpoczętą dobę /
50,00 zł
b/ za rezerwację miejsca grzebalnego do dnia pochówku
250,00 zł
c/ za rezerwację niszy do momentu umieszczenia urny
300,00 zł
Od wykonania jednego nagrobka / pomnika / ustala się opłatę w wysokości 150,00 zł pobieraną od osób zarobkowo wykonujących pomniki i nagrobki
Skip to content