Cennik usług cmentarnych

Cennik usług cmentarnych
Za miejsce pod grób ziemny:
a/ pojedynczy mały (dziecięcy do 6 lat)
b/ pojedynczy duży
c/ podwójny duży w pionie
d/ podwójny duży w poziomie

300,00 zł
500,00 zł
700,00 zł
900,00 zł
Za miejsce pod grób murowany:
a/ grobowiec mały (dziecięcy do 6 lat)
b/ grobowiec pojedynczy
c/ grobowiec podwójny w pionie
d/ grobowiec podwójny w poziomie

350,00 zł
600,00 zł
800,00 zł
1 100,00 zł
Za jedną niszę w kolumbarium:
a/ za umieszczenie w niszy jednej urny
b/ za umieszczenie każdej dodatkowej urny

1 350,00 zł
450,00 zł
Za miejsce pod grób ziemny urnowy w grobie pojedynczym
Za miejsce pod grób ziemny urnowy w grobie wielomiejscowym poziomym:
350,00 zł
400,00 zł
Opłaty za zachowanie grobu na kolejne 20 lat
a/ za grób ziemny mały
300,00 zł
b/ za grób ziemny duży
500,00 zł
c/ za grób murowany pojedynczy
600,00 zł
d/ za zachowanie niszy w kolumbarium
450,00 zł
Opłaty dodatkowe
a/ za korzystanie z domu pogrzebowego w dni powszednie / za każdą rozpoczętą dobę /
70,00 zł
b/ za korzystanie z domu pogrzebowego w dni wolne od pracy / za każdą rozpoczętą dobę /
120,00 zł
c/ za wjazd w celu przeprowadzenia 1 ekshumacji
70,00 zł
d/ za rezerwację jednego miejsca grzebalnego do dnia pochówku / nie dłużej niż 20 lat /
400,00 zł
e/ za rezerwację każdego kolejnego miejsca grzebalnego do dnia pochówku / nie dłużej niż 20 lat /
1 200,00 zł
f/ za rezerwację niszy do momentu umieszczenia urny / nie dłużej niż 20 lat /
400,00 zł
e/ za dochowanie zwłok lub urny do istniejącego grobu ziemnego lub murowanego / bez przedłużenia terminu ważności grobu /
300,00 zł
f/ za jednorazowy wjazd na cmentarz w celu innym niż przeprowadzenie ekshumacji i wykonanie pomnika
30,00 zł
Od wykonania jednego nagrobka / pomnika / ustala się opłatę w wysokości 150,00 zł pobieraną od osób zarobkowo wykonujących pomniki i nagrobki
Dane do wpłat realizowanych przelewem
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie
Numer rachunku bankowego:
33 8562 0007 0043 6968 2000 0020
Skip to content