Cennik usług cmentarnych

Cennik usług cmentarnych
Za miejsce pod grób ziemny:
a/ pojedynczy mały
b/ pojedynczy duży
c/ podwójny duży (w pionie i poziomie)

250,00 zł
400,00 zł
700,00 zł
Za miejsce pod grób murowany:
a/ grobowiec pojedynczy
b/ grobowiec podwójny w pionie
c/ grobowiec podwójny w poziomie

500,00 zł
700,00 zł
1 000,00 zł
Za jedną niszę:
a/ za umieszczenie w niszy jednej urny
b/ za umieszczenie każdej dodatkowej urny

1 350,00 zł
450,00 zł
Za miejsce pod grób ziemny urnowy w grobie wielomiejscowym poziomym:
300,00 zł
Opłaty za zachowanie grobu na kolejne 20 lat
a/ za grób ziemny mały
250,00 zł
b/ za grób ziemny duży
400,00 zł
c/ za grób murowany
500,00 zł
d/ za zachowanie niszy w kolumbarium
450,00 zł
e/ za zachowanie urny w grobie ziemnym wielomiejscowym
300,00 zł
Opłaty dodatkowe
a/ za korzystanie z domu pogrzebowego / za każdą rozpoczętą dobę /
70,00 zł
b/ za wjazd w celu przeprowadzenia 1 ekshumacji
50,00 zł
c/ za rezerwację miejsca grzebalnego do dnia pochówku
300,00 zł
d/ za rezerwację niszy do momentu umieszczenia urny
400,00 zł
e/ za dochowanie zwłok lub urny do istniejącego grobu ziemnego lub murowanego /bez przedłużenia terminu ważności grobu/
250,00 zł
f/ za jednorazowy wjazd na cmentarz w celu innym niż przeprowadzenie ekshumacji i wykonanie pomnika
20,00 zł
Od wykonania jednego nagrobka / pomnika / ustala się opłatę w wysokości 150,00 zł pobieraną od osób zarobkowo wykonujących pomniki i nagrobki
Dane do wpłat realizowanych przelewem
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie
Numer rachunku bankowego:
33 8562 0007 0043 6968 2000 0020
Skip to content