• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, ogłasza na dzień 07 maja 2018 r. I pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę  na okres do 3 lat  części gastronomicznej zlokalizowanej w Centrum Sportowo Rekreacyjnym HELIOS w Ustroniu Morskim przy ul. Polnej nr 3 (basen otwarty) w celu  prowadzenia działalności gastronomiczno – handlowo - usługowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 94-35-15-095, bądź na stronie internetowej:

www.gosir-ustronie-morskie.pl lub www.ustronie-morskie.pl.

 

files/Przetarg_na_dzieraw_czci_gastronomicznej_basenu_zewntrznego_2018.pdf